1909 r.


1924r.


1939r.


1949r.


1969 r.


1994 r.

Zapraszamy do galerii historycznej

 

HISTORIA

Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie powstało 13 listopada 1899 roku. Jednym z założycieli i pierwszym dyrygentem był Ryszard Wiegandt, natomiast pierwszym prezesem był Maksymilian Wabiński. Zespół przyjął nazwę Koło Śpiewackie i początkowo był chórem męskim. Panie dołączyły do chóru w roku 1911.
Koło organizowało koncerty w Raszkowie i okolicach, a w repertuarze przeważały utwory ludowe i patriotyczne, których celem była budowa ducha patriotycznego w zniewolonej ojczyźnie. Nie omijano również żadnej rocznicy historycznej, urządzając w swoim zamkniętym gronie skromne uroczystości.
Aż do lat pięćdziesiątych XX wieku każdego roku Koło wystawiało jedno lub dwa przedstawienia teatralne bądź operetki, z których część dochodów przeznaczano na cele charytatywne, np. Towarzystwo Czytelni Ludowych. Organizowało też popularne wśród społeczeństwa raszkowskiego bale karnawałowe, majówki i inne zabawy. Zespół organizował comiesięczne spotkania - narady, na których omawiane były przeważnie sprawy organizacyjne chóru, jak np. udział w zjazdach śpiewaczych, koncertowych, organizowanie zabaw i majówek dla śpiewaków, egzekwowanie składek członkowskich, realizowanie dochodów z imprez dla szerszej publiczności itp.
Podobnie jak inne chóry także raszkowskie Koło Śpiewacze uczestniczyło w corocznych zjazdach kół śpiewaczych okręgu ostrowskiego – pierwszym dużym sukcesem było zajęcie II miejsca na zjeździe w Ostrzeszowie w 1906 roku. Kilka takich przeglądów odbyło się też w Raszkowie (w latach 1907, 1925 i 1939).
W 1931 nastąpiła zmiana nazwy chóru z Koła Śpiewaczego na Towarzystwo Śpiewu. Dużym wyróżnieniem dla Towarzystwa był udział w Festiwalu Muzycznym w Krakowie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, gdzie wraz z chórami z Ostrowa zespół reprezentował Wielkopolskę. Od początku działalności zespół posiadał sztandar, wykorzystywany w uroczystych chwilach, który na skutek zniszczenia w roku 1925 został zamieniony na nowy, niestety zaginiony podczas II wojny światowej. Trzeci sztandar, istniejący do dnia dzisiejszego, został poświęcony w roku 1947.
W latach pięćdziesiątych Towarzystwo ponownie przekształciło się w chór męski, a patronat nad nim objęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Raszkowa.
W roku 1962 chór wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Polskich w Poznaniu. Ogromnym sukcesem było uczestnictwo w Festiwalu XX-lecia PRL w Poznaniu w 1965 roku, z którego zespół powrócił z „Brązowym Laurem”. Niestety następne lata to powolny upadek zespołu, przypieczętowany śmiercią w roku 1975 długoletniego dyrygenta Waleriana Kowalczyka. Towarzystwo próbowało jeszcze funkcjonować w latach 1980-1982, jednak nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Od rozpoczęcia działalności do roku 1982 chórem dyrygowali kolejno: Ryszard Wiegandt, Józef Komorski, Nikodem Wiórek, Stanisław Gierczyński, Stanisław Hankiewicz, Sylwester Giernalczyk, Walerian Kowalczyk, Zbigniew Robaszkiewicz i Stanisław Francka.
Losem zespołu w roku 1993 zainteresowała się ówczesna dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Raszkowie śp. Maria Zgolińska, która była wnuczką jednego z założycieli Koła Śpiewaczego Maksymiliana Wabińskiego. Jej starania zakończyły się sukcesem, jakim było reaktywowanie Towarzystwa Śpiewu we wrześniu 1993 roku. Wtedy to zaczęła się druga młodość raszkowskiego Towarzystwa Śpiewu, kierowanego sprawną ręką znakomitego ostrowskiego chórmistrza Jerzego Wojtaszka. Towarzystwo corocznie występuje w Raszkowie i okolicznych miejscowościach, śpiewając pieśni sakralne, ludowe i rozrywkowe. Chór corocznie bierze udział w przeglądach pieśni chóralnej Południowej Wielkopolski, organizuje koncerty charytatywne i okolicznościowe a także bale karnawałowe. W roku 2003 za zasługi dla rozwoju społecznego ruchu muzycznego zespół został odznaczony przez Zarząd Główny PZChiO odznaką honorową Złotą z Laurem.
Do najważniejszych wydarzeń ostatnich lat funkcjonowania Towarzystwa trzeba zaliczyć:

 • udział w obchodach 550-lecia Raszkowa  w maju 1994 roku, 
 • zdobycie „Srebrnej Lutni” podczas Przeglądu Chórów Województwa Kaliskiego w Pleszewie 23 czerwca 1996 roku,
 • reprezentowanie województwa kaliskiego podczas IV Wielkopolskiego Zlotu Chórów w Gnieźnie 28 września 1996 roku, 
 • ogromne przeżycie jakim był śpiew podczas Mszy św. celebrowanej przez papieża Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, 
 • pierwsze zagraniczne tournee w Holandii w czerwcu 1999 roku, 
 • koncert noworoczny w Teatrze Polskim w Poznaniu 2 stycznia 2000 roku, 
 • koncerty w Austrii i we Włoszech wraz z bezpośrednim spotkaniem z Janem Pawłem II w Watykanie w sierpniu 2001 roku,
 • przyjazd holenderskiego chóru „Die Sevensanghers” do Raszkowa w październiku 2002 roku,
 • śpiew w bazylice św. Krzyża w Warszawie podczas Mszy św. transmitowanej przez Program I Polskiego Radia i Radio Maryja 21 września 2003 roku,
 • nagranie pierwszej płyty kompaktowej chóru pt. „Tobie śpiewam, Panie” zawierającej utwory sakralne i kolędy (początek 2004 roku),
 • obchody 105-lecia Towarzystwa połączone z XVII Przeglądem Chórów Południowej Wielkopolski 20 czerwca 2004 roku,
 • tournee zespołu na Ukrainie z okazji Roku Polskiego na Ukrainie (sierpień 2004).
 • organizacja I Raszkowskich Spotkań Muzycznych „Na ludowo” z udziałem m.in. Zespołu Tańca Ludowego „Kalina: AWF Wrocław (24 kwietnia 2005)
 • tournee na Słowacji i Węgrzech (sierpień 2005 roku)
 • organizacja II Raszkowskich Spotkań Muzycznych „Symfonicznie i chóralnie” z udziałem Orkiestry „Sinfonietta Polonia” z Poznania (28 maja 2006)
 • udział w III Integracyjnym Zlocie Chórów Województwa Wielkopolskiego w Żerkowie (2 lipca 2006)
 • koncert kolęd w Krzemieniewie koło Leszna (6 stycznia 2007).

 

 

Copyright (c) 2024 Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie | Login