SKŁAD CHÓRU:

Dyrygent: Jerzy Wojtaszek

Soprany: Bożena Bury, Dorota Cicharska, Katarzyna Cierpka, Weronika Cierpka, Wiesława Derwich, Łucja Dwornikowska, Romana Francke, Zofia Grabska, Teresa Gregorczyk, Małgorzata Kaźmierczak, Maria Łukasik, Joanna Perdek, Małgorzata Przybył, Teresa Szufla, Dorota Tabatt, Ewa Wojtczak, Jolanta Woźniak

Alty: Alicja Brzostowska, Barbara Dering, Jolanta Droszcz, Alicja Duczmal, Maria Golonka, Iwona Jagodzińska, Stanisława Kierzek, Beata Kruszyk, Dorota Liberska, Barbara Lipowicz, Teresa Musiał, Ewa Przybylska, Maria Skrawek, Janina Stagraczyńska, Anna Śniegocka, Aleksandra Zając

Tenory: Edward Gulcz, Marian Hadrych, Włodzimierz Jędrzejak, Kazimierz Kasprzak, Marek Kądziela, Jan Marciszewski, Zenon Piątek, Wacław Ptaszyk, Eugeniusz Śniatała, Mirosław Weber

Basy: Karol Gabrysiak, Marian Kierzek, Henryk Litwiński, Karol Marszał, Michał Musiał, Stanisław Owczarek, Patryk Piątek, Kazimierz Szymczak, Mieczysław Wojtczak

Członkowie honorowi: Marian Biela, Jolanta Droszcz, Jan Kranc, Jan Torz, Jan WojtczakCopyright (c) 2024 Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie | Login