ZARZĄD CHÓRU:

Prezes – Alicja Duczmal,
Wiceprezes – Zenon Piątek,
Sekretarz – Dorota Tabatt,
Skarbnik – Maria Golonka,
Bibliotekarz – Iwona Jagodzińska,
Kronikarz – Jolanta Droszcz,
Członek - Jerzy Wojtaszek (dyrygent).

 

 

 

 

Copyright (c) 2024 Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie | Login