Skład Chóru:

 

Dyrygent: Jerzy Wojtaszek

 

Soprany: Bożena Bury, Dorota Cicharska, Wiesława Derwich, Łucja Dwornikowska, Romana Francke, Zofia Grabska, Teresa Gregorczyk, Małgorzata Kaźmierczak, Maria Łukasik, Małgorzata Przybył, Teresa Szufla, Ewa Wojtczak, Jolanta Woźniak

 

Alty: Alicja Brzostowska, Barbara Dering, Jolanta Droszcz, Alicja Duczmal, Maria Golonka, Iwona Jagodzińska, Stanisława Kierzek, Beata Kruszyk, Dorota Liberska, Barbara Lipowicz, Teresa Musiał, Ewa Przybylska, Maria Skrawek, Janina Stagraczyńska, Anna Śniegocka, Aleksandra Zając

 

Tenory: Edward Gulcz, Marian Hadrych, Włodzimierz Jędrzejak, Kazimierz Kasprzak, Marek Kądziela, Jan Marciszewski, Zenon Piątek, Wacław Ptaszyk, Eugeniusz Śniatała, Mirosław Weber

 

Basy: Karol Gabrysiak, Marian Kierzek, Henryk Litwiński, Karol Marszał, Michał Musiał, Stanisław Owczarek, Patryk Piątek, Kazimierz Szymczak, Mieczysław Wojtczak

 

Członkowie honorowi: Marian Biela, Jan Kranc, Jan Torz, Jan Wojtczak

Copyright (c) 2023 Towarzystwo Śpiewu w Raszkowie | Login